חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להרוג יתושים שמצערים אותו מאוד?

תשובה:

יתוש הנמצא על בשרו ועלול לעוקצו מותר ליטלו ולהשליכו אבל אסור להורגו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק יט סעיף ריח

תשובה נוספת:

חרקים, כגון יתושים יבריחם מעליו ולא יצוד אותם, וכאשר עוקצים אוט כאשר נמצאים על גוופו של אדם, ואינו יכול להסירם אזי יהיה מותר לצודם ולקחתם בידים ולהשליכם החוצה, כאשר יש חשש למחלת מלריה ובכלל כשיש חשש שיעבירו מחלות מסוכנות יהיה מותר להרגם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כה סעיפים א-ב

תשובה נוספת:

מותר בשבת לצוד מקק אשר מפחיד את בני הבית ולהשליכו בחוץ, ואין זה נחשב למוקצה. ובמקום צער גדול מאוד כשיש מכת יתושים בבית, מותר אף להרוג יתושים שמצערים אותו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: שבת פרק כא סעיף י- בהסתמך על משנ"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה