חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד לנהוג כאשר אין מניין מתפללים בבית הכנסת?

תשובה:

במקום בו לא מצווי מניין של עשרה מתפללים (הדבר מצוי במקומות אחדים בחוץ לארץ), ראוי בכל אופן לארגן תפילה בבית הכנסת, ושליח הציבור ידלג על דברים שבקדושה, כגון: קדיש, ברכו, קדושה וחזרת הש"ץ, י"ג מידות, קריאת התורה והפטרה.
מכל מקום טוב לקרוא בספר תורה את פרשת השבוע בלי ברכות ועליות.

פוסק: הרב דוד אברהם ספקטור

ספר: ספר הגבאי

מקור: פרק ה סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה