חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בתעניות מעלים לתורה כהן ולוי שלא מתענים?

תשובה:

כהן או לוי יחידי שלא מתענה בתענית, יצא מבית הכנסת לפני קריאת התורה, וישראל מתענה יעלה לתורה במקומו.
אם קראוהו בשמו יתנצל  שאינו מתענה מחמת אונס ויעלה אחר במקומו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: הלכות שלוש תעניות, פרק ב הערה לא בשם ילקוט יוסף

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה