חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן ללמוד רפואה?

תשובה:

מבחינה עקרונית אין כל איסור לכהן ללמוד רפואה, אלא שצריך שיהיה לו רב קבוע אשר יפנה אליו בשאלות שיתעוררו במהלך הלימודים וינהג על פי הדרכתו.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן צז

תשובה נוספת:

אסור לכהן ללמוד רפואה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: יורה דעה, חלק ג' סימן קנה עמוד תכג

תשובה נוספת:

על הכהנים לענוד על צוארם שרשרת או תכשיט של מתכת באהל המת או שנגע במת ואז מותרים ללמוד רפואה.

ספר: כל הכתוב לחיים

מקור: הרב שלמה גורן במאמרו "כהנים בלימוד רפואה" עמוד תצו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה