חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

במה מוזהר חייל כהן?

תשובה:

 

105. איסור טומאה

הכהן מוזהר שלא להיטמא למת, שנאמר "לנפש לא יטמא בעמיו" (ויקרא כא, א). ופירשו חכמים, כי "לנפש" מלמד שלא רק למת אסור לו להיטמא, אלא גם לכל טומאה היוצאת מהמת: כזית בשר, אבר מן המת, עצם כשעורה, כניסה לחדר שיש בו אבר מן המת, ועוד. מדרבנן מוזהר הוא גם על נגיעה בבד של אוהל מבחוץ, אם יש באוהל מת (חכ"א קנט, ט).

אדם נטמא כאשר נגע במת, נשא את המת, היה בחדר או באוהל עם המת, או עבר מעל מת. לכן – אסור לחייל כהן להימצא במרפאה יחידתית כאשר מובא לשם חלל, גם אם אין הכהן נוגע בו. הכהן רשאי להימצא שם רק בתפקיד חיוני שאין לו מחליף, או אם הוא חולה וטלטולו עשוי להחמיר את מחלתו. ומוטב להניח את החלל בחדר שדלתותיו וחלונותיו סגורים). (וע' שו"ת ח"ס יו"ד שלט).

 

אסור לכהן להיכנס לתוך 4 אמות של קבר. (יו"ד שעא, ה בה"ט). לכן לא יכנס כהן לבית קברות אלא אם השביל שהולך בו רחוק 4 אמות (1.92 מטר) מהקברים. (כניסה לבית קברות לקיצור הדרך – אם אין הכרח בדבר – אינה נאה גם לישראל.) (יו"ד שס"ח, א).

ראוי לכהן להימנע מללכת על קברי נכרים. (יו"ד שעב, ב). לכתחילה רצוי גם שלא להיכנס ל-4 אמות של קבר (יו"ד שעא, פ"ת יג). בשעת הדחק רשאי כהן אפילו ללכת על קברים של נכרים, אבל בשום עניין אסור לו לשאת או לגעת בגוויית נכרי. (יו"ד שעב, ב ש"ך ד). לכן אין לחייל כהן לחלץ גוויית מחבל או חייל נכרי.

כהן שנטמא, חייב לעזוב ברגע שיוכל את מקום הטומאה. (ע"פ יו"ד שעג, א).

חובה על כהן לטפל במת יהודי שאין לו מספיק מטפלים, כמפורט בסעיף 42.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 105

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה