חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כוס חד פעמית כשרה לקידוש ולהבדלה ?

תשובה:

לכתחילה יש להדר אחרי כוס נאה - משום הידור מצווה. אולם אם אין לו כוס אחרת  יכול להשתמש בכוס חד פעמית. אם נמצא במקום שגם אין לו כוס חד פעמית, רשאי לקדש על היין שבבקבוק (שיש בו רביעית יין).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מז סעיף יא ובהערה. וראה וראה גם קצוש"ע ילקוט יוסף סימן רעב סעיף מב וכן ראה אגרות משה או"ח ג' לט

תשובה נוספת:

כשאין לו גביע מכסף יקדש בכוס זכוכית, ורק כאשר אין לו, אזי יקדש בכוס חד פעמית.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ז סימן מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה