חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת על כסאו של חמיו?

תשובה:

חייב לכבד את חמיו וחמותו בקימה ובהידור כאשר הם בתוך 4 אמותיו. גם האשה חייבת לכבד את חמיה וחמותה במה שתוכל וכמיטב יכולתה.
לאחר פטירת אשתו אין חיוב לכבד את חמיו וחמותו וכל שכם אם התגרשו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כיבוד שאר קרובים פרק יד סעיפים כט לד מב

תשובה נוספת:

אינו דומה לשבת על כסאו של אביו שאז האיסור מדין מורא. לכן מותר לשבת על כסאו של חמיו שהרי לגביו אין דין יראה אלא רק כיבוד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: כיבוד אב ואם עמוד ערב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה