חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לכבות טלפון מעורר שבטעות שכח לסוגרו לפני שבת?

תשובה:

מי ששכח לכבות את הטלפון ולהוציאו מהחיבור מהטען, ובשל כל הטלפון מצלצל תכופות במהלך השבת, והדבר פוגע בעונג שבת, אזי רשאי בדיעבד לכבות את הטלפון בשינוי.
כמובן שאם הטלפון לא היה מחובר למטען הרי היה ניתן לטלטלו ולהטמינו במקום מרוחק.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: תמוז תשע"ה 108, יעמוד29- תשובת הרב ישראל רוזן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה