חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקור למנהג שאב מכסה בטליתו את בנו בזמן ברכת כהנים?

תשובה:

הסיבה לנוהגים כך, היא למנוע מהילד להסתכל בכהנים בזמן הברכה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: אורח חיים, סימן קל סעיף יד וראה שו"ע, קכח, כג

תשובה נוספת:

יש לומר לילדים שפניהם יהיו כלפי הכהנים ולא כלפי אביהם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: חלק א סימן קכח סעיף סב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה