חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא תהליך הטבלה של הכלי?

תשובה:

המטביל כלי החייב בהטבלה ובברכה  אוחז את הכלי ביד ימינו ומברך: "ברוך אתה...אשר קידשנו..על טבילת כלי"
ואם מטביל מספר כלים יברך "על טבילת כלים".

הכלי צריך להיות כולו בתוך מי הטבילה, ואפילו אם הוא כלי גדול. מניחים את הכלי בתוך רשת או סל מנוקב. ניתן לשים מספר כלים אחד ליד השני בתוך הסל. כאשר אין רשת או סל אפשר לקשור את הכלים בחוט וקושרם בקשר רפוי.

האוחז את הכלי בידו צריך להרפות את אחיזת ידו בשעת ההטבלה, וכן ניתן לשנות את מקום האחיזה בזמן שהכלי במים.
כאשר חוששים לעזוב את הכלי ולכן צריך לאוחזו בחוזקה, קיימת אפשרות להרטיב תחילה את היד במי המקוה ואז לאחוז הכלי.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ד סעיפים מד, נא - נב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה