חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בחו"ל בכלים שנקנו מגוי, גם ללא טבילת הכלים?

תשובה:

כלי אוכל הנקנים מגוי חייבים בטבילה במקווה. לפירוט הכלים החייבים בטבילה ודיני הטבילה, עיינו בפרק 'טבילת כלים'. לשוהים במקום שאין בו מקווה מסודר, יש לזכור שגם ים, מעיין או שלולית מי גשם גדולה המכילה לפחות חצי קוב מים ראויים לטבילה. נחל/נהר שרוב מימיו נובעים ממעיין, כשר לטבילה, אולם אם רוב מימיו הם מי גשמים או מי הפשרת שלגים, פסול. גם בנחל כזה ניתן למצוא מקום בו המים עומדים או ליצור מקום כזה ובו להטביל את הכלים. בעת הטבילה הכלי חייב להיות נקי, ללא מדבקות או לכלוך אחר.

חייבים בטבילה: כלי זכוכית ומתכת בברכה, חרסינה המצופה בגלזורה כדאי לטבול לכתחילה אך ללא ברכה. לפני הטבילה מברכים: אקב"ו על טבילת כלים.

כשאוכלים בכלים השייכים לגוי, אין צורך לטובלם. לכן, האוכל בכל מקום של גויים כפי שפורט לעיל, אינו חייב בהטבלת הכלים לפני האכילה (אם מדובר במזון חם, צריך כמובן להכשיר את הכלי לפני השימוש בו, אלא אם כן הוא חדש). הוא הדין לגבי מסעדה של יהודים, שניתן להקל ולאכול בה גם אם הכלים אינם טבולים.[1] אם אין לו דרך לטבול את הכלים, הוא יכול לתיתם לגוי במתנה גמורה ולבקש ממנו רשות להשתמש בהם.  

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 247

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה