חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר ללבן או להגעיל כלי לא בפעם אחת אלא לחצאין?

תשובה:

הבא להכשיר כלי בליבון אינו חייב ללבן בפעם אחת, אלא יכול ללבן את חציו האחד ואחר כך את חציו השני.
כלי הטעון הגעלה, ראוי לכתחילה להגעילו בפעם אחת. אולם אם אינו יכול להכניס את כולו  למי ההגעלה, אזי יכניס את חציו האחד ואחר כך את חציו השני, או שיסובבנו מעט מעט בתוך המים עד שיעביר את כולו במים רותחים.

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: הגעלת כלים

מקור: הגעלת כלים לפסח פרק יא סעיף יב - יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה