חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הקונה כלי מגוי חייב בטבילה, למרות שהכלי יוצר במפעל של יהודי וגם הפועלים יהודים?

תשובה:

קונה כלי מגוי חייב בטבילה, למרות שהכלי יוצר במפעל של יהודי וגם הפועלים יהודים, יהיה חייב בטבילת הכלי, כיוון  שעבר לרשות הגוי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן קכ סעיף י עמוד תקצא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה