חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת בכלי רופא המיועדים למשחק?

תשובה:

דינם ככלי שמלאכתו להיתר, מפני שאינו מעורב בהם שום איסור, ואם נדלק בהם נורה תוך כדי משחק, הרי זה מוקצה.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות כ, עמוד קצט ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה