חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה חשוב יותר בלימוד תורה כמות הדפים והפרקים או מספר שעות הלימוד?

תשובה:

נהגו הקדמונים לומר: 'אין הקב"ה מונה את מספר הדפים והפרקים, אלא יש חשיבות ללימוד במתינות גם אם לומד פחות פרקים'.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: חלק א פרק ג סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה