חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כהן רשאי להכנס לבית חולים לרפא אבר מגופו הנמצא בסכנה, למרות שיצטרך לשהות שם זמן ממושך?

תשובה:

כהן רשאי להכנס לבית חולים לרפא אבר מגופו הנמצא בסכנה, למרות שיצטרך לשהות שם זמן ממושך, ויש סבירות שבאותה תקופה יהיו שם מתים ויטמא טומאת כהנים. יש להקפיד שדלת חדרו תיהיה סגורה וכן שלא יישאר בבית חולים למנוחה וכו' מעבר לנצרך.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ו סימן רלה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה