חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בפסח להכינס למקום בו נמצא חמץ ונמכר לגוי?

תשובה:

המקום בו נמצא חמץ ונמכר לנכרי, מותר להכנס לשם בפסח אם הוא צריך דבר מה.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק ח סעיף כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה