חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן להיכנס לקברי צדיקים?

תשובה:


יש אומרים שאסור לכהן להכנס לקברי צדיקים ויש אומרים שאין איסור.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 47 סעיף 47 וראה שו"ת יחוה דעת חלק ד סי' נח עמ' רפט
נועם- מאמרו של הרב אלישע לנגאור- כרך כא עמ' קפד. עיון בפסקים האחרונים שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה