חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות כנסיה ולהופכה לבית כנסת?

תשובה:

נוהגים להקל כאשר יש מצב שרוצים להפוך כנסיה לבית כנסת.

פוסק: הרב מיכאל פרץ

ספר: אוצר פסקי עבודה זרה

מקור: שו"ת שאלה כג בשם משנה ברורה סימן קנד, מה.. וראה תנאי בביאור הלכה קנד ד"ה נרות. וראה שם שיטת הפוסקים המחמירים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה