חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור כלאים בכסא מרופד?

תשובה:

כסא מרופד אשר מכוסה בנילון קשיח ומהודק מותר לשבת עליו גם אם בד הריפוד כלאים.
לגבי ישיבה על כסא שיש בו ריפוד כלאים ללא כיסוי ניילון, חלוקות הדעות.
בדי הריפוד במכוניות ובאוטובוסים הם בדרך כלל סינטטיים ואין בהם חשש.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: השעטנז להלכה ולמעשה

מקור: פרק ד סעיפים טו- טז הערה נט, וראה שבט הלוי חלק ז סימן קעב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שעטנז

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה