חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין כסף שאדם מצא בכספומט ונשכח על ידי אחד הלקוחות?

תשובה:

נראה שאין זו אבידה ואין כאן מצוות"השבת אבידה",כיוון שהכסף בגדר - הפקר, ולכן המוצא  אינו חייב בהשבה, אך רק לפנים משורת הדין אם יחזיר את הכסף באמצעות הבנק.
ולדעת הרב ליאור (מחבר שו"ת דבר חברון)  אין כאן אפילו ממידת החסידות כיוון שהבנק לא יוכל לאתר את בעל הכסף ששכח את כספו, ולכן הכסף הפקר.

פוסק: הרב יעקב אפשטיין

ספר: חבל נחלתו

מקור: חלק ב סימן פז וראה שם דעת הרב יעקב אריאל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה