חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם דבר תורה הכתוב בכתב ברייל טעון גניזה?

תשובה:

דבר תורה הכתוב בכתב ברייל טעון גניזה.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק יא סעיף ו. על פי הכרעת הגרי"ש אלישיב

תשובה נוספת:

כתסב ברייל אינו כתיבה הלכתית, לכן ניתן להקל אך יש שהחמירו לגנוז.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ו עמוד 166

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה