חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מניעה שחייל הלובש מדי צבא יהיה שליח ציבור?

תשובה:

חייל הלובש בגדי צבאי רשאי להיות שלחל ציבור אם בגדיו נקיים ומסודרים.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א שאלה קמט וראה הליכות שלמה תפילה חלק א עמוד יח הערה כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה