חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר מתפללים שמונה בעשרה בלחש, מותר להגביה את הקול בשעה שאומר "ותן טל ומטר" על מנת להזכיר לכולם?

תשובה:

כאשר מתפללים שמונה בעשרה בלחש, מותר להגביה את הקול בשעה שאומר "ותן טל ומטר" על מנת להזכיר לכולם, כיון שזה לצורך התפילה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים א/ פרק כ סעיף כה

תשובה נוספת:

השמש או הגבאי רשאי להזכיר למתפללים על יד שיגביה קולו בעת שיזכיר "ותן טל ומטר" בתפילה בלחש אבל לא שאר המתפללים, כיון שאין זה ראוי לעשות זאת כאשר מתפללים לפני הקב"ה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה פרק ח' סעיף ז הערה 20

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה