חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן להזריק זריקה לאביו?

תשובה:

בני אשכנז מתירים להוציא קוץ, וכן להזריק לאביו החולה בסכרת וכו'.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה א פרק לח סעיף עה

תשובה נוספת:

כאשר קשה למצוא אדם אחר שיזריק לו בכל יום, או שזה כרוך בהוצאות ובטרידות, רשאי הבן להזריק לו את הזריקות כיון שבדרך כלל אין מוציאים דם כיון שהזריקה נעשית בתוך הבשר . אך יש לבן לבקש סליחה מאביו אם יגרום לו צער ושימחול לו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב' סימן רמא פרק טז סעיף ד

תשובה נוספת:

לכתחילה עדיף שמישהי אחרת שאינה בת מהמשפחה תזריק, אך אם אין אחת כזאת, אזי מותר לכל אחד מבני הבית שיודע להזריק.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: יורה דעה חלק ב סימן שלה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה