חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לגנוז דף, לוח, כרטיס וכו' שכתוב בו ימי הספירה?

תשובה:

אין צורך לגנוז צריך דף, לוח, כרטיס וכו' שכתוב בו ימי הספירה, וכן לא צריך לגנוז דף שמודפס בו  זמני זריחת חמה, שקיעה, חצות יום, כניסת שבת וכו'. דף בו מודפס סוף זמן קריאת שמע, תפילה וכו' לא יזרוק בבזיון.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק יב סעיף ו - ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה