חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד נוהגים כאשר אין כהן בבית הכנסת?

תשובה:

אם אין כהן קוראים לישראל או ללוי "במקום כהן", ולא יקראו אחריו ללוי. מכל מקום אין מחוייבים לקרוא ללוי במקום כהן.
אם עלה לתורה ישראל ראשון, לא יעלה אחריו לוי.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק טז סעיפים כז- כח וראה שו"ע ורמ"א סימן קלה, סעיף ו ומגן אברהם, ז. וראה זאת התורה פרק מג סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה