חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר אביו צריך סיוע וטיפול יומי, האם אפשר לחייב גם את הנכדים לבוא ולשמש את הסבא?

תשובה:

עיקר חיוב כיבוד הורים חל על הבנים ולא על הנכדים, לכן אין הנכדים מחוייבים בכיבוד אבי אביהם, באותה מידה והעומס והתדירות שאביהם ושאר הדודים חייבים.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן נ וראה גם רמ"א סעיף כד וראה שו"ת מנחת יוסף חלק ח סימן יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה