חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך ללוות את ספר התורה עד לארון הקודש?

תשובה:

מצווה על כל אדם שספר התורה עובר לפניו ללוות את הספר עד לארון הקודש. ויש הסבורים שאין צורך עד ארון הקודש אלא ללוות מעט.
מכל מקום מצווה על המגביה והגולל ללוות עד ארון הקודש.

פוסק: הרב שלמה מן

ספר: זאת התורה

מקור: פרק עט סעיפים יב- יג וראה רמ"א קנט, א ומ"ב ס"ק ד והחידא לד"א סימן כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה