חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללמד תורה בכיתה בה מצויים גם תלמידים רפורמים?

תשובה:

בבית ספר יהודי בחו"ל שיש חובה על פי חוק מדינה או של התורמים לקלוט תלמידים מכל החוגים, וכתוצאה מכך יש בכיתה גם תלמידים רפורמים (או נכרים), יהיה מותר ללמד בכיתה זו, ומי יודע אולי כתוצאה מכך יתקרבו ליהדות ויתגיירו כדבעי.

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: תלמוד תורה עמוד רנט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה