חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכן רשאי לעכב מבעד שכן אחר לחלק דירתו לשתיים?

תשובה:

ענין זה הקשור לדין "מרבה בדיורים" תלוי כיום במנהג המדינה, ויש לברר את החוק.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן קנד סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה