חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

להפחיד

תשובה:

אדם הרוצה להטיל אימה בביתו לצורך חינוך והנהגות המשפחה וכו', ראוי שיישתמש בשיטות אחרות להשיג מטרה זו.
מכל מקום כשאין לו דרך טובה יותר, יהיה מותר לו לשבור כלי, לקרוע בגד וכו' על מנת להשיג את מטרתו גם בדרך של השחתה ולא עובר על איסור בל תשחית.
יש חולקים הסבורים שהדבר מותר רק בכלים שבורים.

פוסק: הרב משה יצחק פארהאנד

ספר: ברכת השם

מקור: סימן ב סעיף מא ויש חולקים ראה סמ"ק מצווה קעה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בל תשחית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה