חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למי שקונה אשכול ענבים, להסיר ענבים רקובים לפני ששוקל אותם?

תשובה:

אם מדובר בענבים שהרקיבו, יכול לתלוש ולהשליכם לפני שישקול את כל האשכול. אולם אין לתלוש סתם ענבים לא יפים שאינם רקובים.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ב סימן ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקח וממכר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה