חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר שני בני אדם נאבקים בינהם בצחוק ואחד ניזוק במאבק יהיה השני חייב לפצותו?

תשובה:

שנים הנאבקים ביניהם בצחוק- משחק, ותוך כדי האבקות נגרם נזק ופציעה לאחד מהם, המזיק פטור מלשלם, כיוון שעל דעת כך נאבקו ולקחו זאת בחשבון שיתכן והדבר יקרה. כל זאת כמובן שלא ניצל את ההזדמנות כדי להזיק לחבירו בכוונה. 
אותו דין גם במשחק כדור ובתנאי שלא התכוון להזיק.

פוסק: הרב מיכאל שמעון מלכה

ספר: אדם ומלואו

מקור: פרק יב סעיף ח וראה שו"ע חו"מ סימן תכא ס"ה ובסמ"ע י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה