חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור רשאי להאריך ולסלסל בתפילתו?

תשובה:

אם בכוונתו לשם שמים ששמח בלבו על שנותן הודאה להשם יתברך בנעימה ובקול ערב, או שמתפלל בכובד ראש ובאימה ויראה - אז רשאי להאריך בקולו, אולם  אם מתכוון להשמיע קולו ושמח בגלל זה הרי הדבר מגונה.

פוסק: הרב שאול וידר

ספר: שליח צבור

מקור: פרק אה סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה