חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור יחוד במגורים קבועים של סבא או לסבתא עם נכד / נכדה ?

תשובה:

אין איסור יחוד במגורים קבועים של סבא או לסבתא עם נכד / נכד, ואין הבדל בין נשואים לרווקים.

פוסק: הרב דוד אדרי

ספר: אוצר היחוד

מקור: פרק ב סעיף ד

תשובה נוספת:

אין חשש לאיסור ייחוד של סבא עם נכדתו.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ב' הוראה קנא וראה גם בן איש חי, שופטים, אות ג וכן הב"ח בפתחי תשובה אהע"ז סימן כב סק"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ייחוד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה