חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בתפילת ליל שבת המתקיימת מחוץ לבית הכנסתי אומרים בחזרת הש"ץ "מגן אבות"?

תשובה:

התקנה (שבת כד ע''ב) לומר בחזרת השץ בתפילת ערבית בליל שבת, אינה תלויה דווקא בבית הכנסת, אלא בכל מקום שיש בו מניין, צריך החזן לומר ברכה 'מעין שבע'. וכן נוהגים הרגילים לנהוג על פי הקבלה.
אבל שאר הפוסקים כתבו שאין לומר ברכה 'מעין שבע' במקום שאין בו מניין קבוע. ורק בירושלים, עיר הקודש, אומרים גם במניין שאינו קבוע ברכה 'מעין שבע', מפני שכל העיר נחשבת כבית כנסת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק ה סעיף יג וראה בא"ח, כה"ח רסח, נ. הר צבי א, קנב. ילקוט יוסף רסז, כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה