חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת במגנט?

תשובה:

דינו ככלי שמלאכתו להיתר, ומותר לשחק בו בשבת.
מגנט המיועד לקלוט בו מחטים מפוזרות דינו ככלי שמלאכתו לאיסור, מאחר ומחטים הם כלים שמלאכתם לאיסור, והמגנט הוא כלי המיועד להחזיק כלי שמלאכתו לאיסור.
מגנט המיועד להיצמד למקרר לזמן ממושך, אסור להסירו משם.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות מ, עמוד רטז ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה