חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למדוד בגד בחנות כאשר יש ספק האם יש בבגד שעטנז?

תשובה:

מותר למדוד בגד כשיש ספק אם יש בו איסור שעטנז. אולם אסור למדוד זאת בחנות שידוע שיש בה ברוב הבגדים בעיה של שעטנז.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו סימן קנא וראה גם ברמ"א יורה דעה סימן שא סעיף ו ובשו"ת אבני ישפה א,רטז ועוד מקורות שם

תשובה נוספת:

מותר למדוד חליפה שיש בה חשש שעטנז ובלבד שלא יכוין ליהנות מלבישתו בעת המדידה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: יורה דעה חלק ו סימן כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שעטנז

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה