חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אם מותר בשבת להשמש במד חום דגיטלי?

תשובה:

אסור בשבת להשמש במד חום דגיטלי. ובחולה שאין בו סכנה מותר על ידי נכרי.

פוסק: הרב יחיאל חזות

ספר: שערי הלכה

מקור: פרק ב סעיף ע וכן פרק ג סעיף מד וראה אור לציון ח"ב הערה יג

תשובה נוספת:

בחולה שאין בו סכנה מותר על ידי נכרי להשתמש בשבת במד לחץ דם דגיטלי.

פוסק: הרב יחיאל חזות

ספר: שערי הלכה

מקור: פרק ג סעיף מד

תשובה נוספת:

בחולה שאין בו סכנה ומצוי שם רק מכשיר אלקטרוני,  יבקש מנכרי ללחוץ על כפתור ההפעלה או שילחץ בעצמו בשינוי.

פוסק: הרב חיים טבקה

ספר: נפשנו בחיים - רפואה בשבת

מקור: פרק כ סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה