חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כאשר בודקים מזוזה, מה צריך לבדוק בה?

תשובה:

כאשר בודקים מזוזה, אין צורך לבדוק אותיות חסרות ויתרות שהרי את זה בדק הסופר ירא שמים בעת הבדיקה, אלא יבדוק שלא נמחקה או נטשטשה ולא נמחק שרטוט המזוזה. כל אדם יכול לבדקה ובלבד שיעיין בכל אות כראוי גם את ההפסקים וטשטושים, ובכל מקרה של ספק ילך לסופר לברר.

פוסק: הרב יששכר חזן

ספר: פתחי מזוזות - בית מזוזה

מקור: פרק לב סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה