חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתלות מודעה בשטח פרטי?

תשובה:

מותר לתלות מודעה בשטח פרטי, רק אם ידוע שהבעלים אינם מקפידים על כך. וכן הדבר לגבי תליית מודעות בתחנת אוטובוס.

פוסק: הרב אלעזר נידאם

ספר: דרכי משפט

מקור: פרק יד סעיף ג וראה מקורות בהערה ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה