חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

חולה החובר למוניטור כיצד ינהג בשבת אם צריך לעשות צרכיו או להתפלל?

תשובה:

חולה או יולדת המחוברים למוניטור גם בשבת ורוצה להנתק מהמכשיר לפרק זמן, לצורך נקיות או תפילה, ואין נכרי שיכול לנתקם ולחברם אחר כך, יעשה  החולה זאת בשינוי וכשזה גם אינו אפשרי מותר להתחבר כרגיל.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק יח סעיף יח

תשובה נוספת:

חולה הקשור למכשיר המראה תרשימים, כגון, מוניטור, א.ק.ג מותר לו לזוז ממקומו אף על פי שעל ידי כך ישתנו הנתונים שעל המסך.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מ' סעיף מ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה