חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה שלב בליל ראש השנה אוכלים את הסימנים?

תשובה:

יש הנוהגים לברך ולאכול את הסימנים לאחר הקידוש ולפני נטילת ידיים לסעודה. יש הנוהגים לאכול את הסימנים לאחר שנטלו ידיים ואכלו כזית מהחלה. ויש שנהגו לאוכלם לאחר ברכת המזון.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה פרק ד סעיף ט

תשובה נוספת:

בליל ראש השנה מקיימים את מנהג הסימנים של טבילת תפוח בדבש וכו', רק לאחר נטילת ידיים וברכת המוציא.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ו סימן קל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה