חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יחול פורים לגבי מי שחוצה את קו התאריך?

תשובה:

ח. פורים

1. מצוות פורים חלה על האדם לפי המקום שבו בדעתו לשהות ביום ארבעה עשר עם עלות השחר. על כן, אם הוא נוסע מאוסטרליה לאמריקה, ועובר את קו התאריך בליל ארבעה עשר לפני עלות השחר, הואיל וכאשר יעלה השחר, יימצא במקום ששם יהיה אז שלושה עשר באדר, אינו מתחייב גם בערב לפני כן בקריאת המגילה, כי הלילה של פורים טפל במצוות פורים ליום המחרת, ואם לא יתחייב למחר בדין פורים, אין עליו גם חיוב מבערב. כאשר יעלה השחר, יהיה לו יום שלושה עשר ויתחייב אז בצום תענית אסתר, אלא שאם כבר צם צום זה יום לפני כן כאשר היה באוסטרליה, לא נוכל לחייב אותו לצום פעם שנייה, כמו שאמרנו למעלה. בלילה שלאחרי כן, יתחייב בקריאת המגילה ובאמירת על הניסים בתפילה ובברכת המזון.

2. אבל מי שעובר את קו התאריך ביום פורים עצמו אין דינו כך: אם הוא עובר את הקו ביום י"ד אחרי עלות השחר, וכעת נהפך לו יום זה ליום שלושה עשר, אם כבר הספיק לקרוא את המגילה לפני שעבר, קיים מצווה. ואם עוד לא קרא, לא יקרא אותה באותו יום, שהרי במקומו החדש אין כעת הזמן לפרסומי ניסא. אמנם בין אם כבר קרא ובין אם לא קרא יתחייב בלילה הבא שוב בכל דיני פורים, ויקרא את המגילה בברכות, אף על פי שקרא אותה ביום שלפני כן, אבל לא יברך שהחיינו.

3. אם הוא חוצה את קו התאריך כשהוא נוסע מאמריקה בכיוון לאוסטרליה, שאז הוא מפסיד יום אחד - אם הוא חוצה את הקו אחרי עלות השחר של יום י"ד, אחרי שכבר חלו עליו כל מצוות פורים, נראה שנוהגים אצלו ביום זה כל דיני פורים כהלכתם: יקרא את המגילה, יאמר על הניסים, ישלח מנות ומתנות לאביונים, אף על פי שכעת בשבילו יום חמישה עשר. הטעם הוא, מפני שדומה למי שיוצא בארבעה עשר בבוקר מעיר פרזות לעיר מוקפת חומה, שחלים עליו כל דיני פורים, ומקיים אותם גם בעיר המוקפת חומה, אף על פי שבה אין היום פורים, כיוון שדיני פורים חלו עליו כבר בעלות השחר.

4. ואם הוא חוצה את קו התאריך לפני עלות השחר של יום ארבעה עשר, הואיל ולא חל עליו עדיין דין פורים, הפסיד את המצוות על הניסים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, כי בשבילו כעת יום חמישה עשר, ואין זה יום פרסומי ניסא. אבל את המגילה הוא צריך לקרוא, כדין מי שלא קרא בארבעה עשר, שיקרא אותה ביום חמישה עשר בלי ברכה. ומסתבר שאם הוא יודע שעם עלות השחר יהיה אצלו כבר היום שלאחר פורים אז גם בערב לפני כן לא יוכל לברך. טוב והגון הוא שבכל זאת יתן מתנות לאביונים, כדי שלא ייראה כמפסיד מצווה ומרוויח על ידי זה כספם של עניים.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה