חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להימנע מללמוד מסכת מועד קטן?

תשובה:

כתב בספר חסידים (רסא) : אהוב לך את המצוה הדומה למת מצוה שאין לה עוסקים וכו', שאם תראה שאין חוששים ללמוד מסכת מועד קטן וכדומה. 
המדבר בעניני אבלות, אתה תלמדם ותקבל שכר גדול כנגד כולם כי הם דוגמת מת מצוה וכו', והלומד מסכת מועד קטן וכדומה יתפלל להקדוש ברוך הוא שלא יארע לו דבר רע, וילמד בצנעא ולא יפרסם ולא תאונה אליו רעה, כיון שלשון בני אדם ועיניהם הם שמזיקים.

פוסק: הרב אהרון זכאי

ספר: לימוד תורה

מקור: סימן ה סעיף יב עמוד 48

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה