חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי קוראים שם לבת שנולדה?

תשובה:

יש הנוהגים לקרוא שם לבת שנולדה מיד בקריאת התורה הראשונה הסמוכה ללידה. ויש המחכים לשבת דווקא, בגלל הפרסום כשיש יותר ציבור בבית הכנסת בשבת,

 וכן משום  ששבת הנה זמן לברכה. אומנם טוב לחכות לשבת הקרובה למועד הלידה, אולם אין להשתהות יותר מזה. ולשני המנהגים  יש על מי לסמוך.

 את הקידוש או הסעודה לכבוד הלידה  ועל שזיכה הקב"ה בבת בריאה יכול להיעשות גם עד שלושים יום.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א' סימן תרט

תשובה נוספת:

מנהג נוסף הוא לקרוא שם לבת לאחר חמישה ימים אלא  אם כן היום השלישי ללידת הבת חל בשבת.

פוסק: הרב מנשה יששכר

ספר: ופדויי ה' ישובון - תשובות

מקור: סימן קכ, בשם ספר המנהגים עמוד שצו' בקונטרס האחרון בשם מהר"ש מבעלז זצוק"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת שם

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה