חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה סדר הפעולות במוצאי שבת שבימי השבעה?

תשובה:

במוצאי שבת חולץ מנעליו אחר "ברכו" ואם מתפלל לפני העמוד יחלוץ לפני "ברכו" לאחר שיגיד "המבדיל בין קודש לחול".
יש שמאחרים מעריב על מנת שהאבלים יחליפו את הבגדים.
יש מקומות שלא אומרים את הפסוק ויהי נועם ומתחילים מ"יושב בסתר". יש שאומרים רק את הפסוק  האחרון "אורך ימים", ויש נוהגים כבכל מוצאי שבת. בסוף תפילת ערבית אומרים מזמור טז' בתהלים.

 בהבדלה אם האבל מבדיל בעצמו יתחיל ישר עם הברכות ולא יגיד את פסוקי השמחה שלפני ההבדלה. מנהג העולם שהאבל מברך על הבשמים בעת ההבדלה.


פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק כג סעיפים לג-לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה