חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזה מוצרי חלב מותר לקנות ולאכול בחו"ל?

תשובה:

חכמים אסרו לשתות חלב שנחלב על ידי גוי אפילו מבהמה טהורה, שמא הגוי יערב בו חלב מבהמה טמאה. אם יהודי מפקח על הגוי ורואה שהוא חולב רק מבהמה טהורה, החלב כשר. יש מן הפוסקים שהרחיבו היתר זה, וכתבו שדי בפיקוח ממשלתי כדי להתיר את החלב בשתייה, כי הגוי חושש לשנות את הרכב החלב שמא ייקנס. לגבי גבינה ישנו איסור נוסף – חכמים גזרו על הגבינות המיוצרות על ידי הגויים, מפני שהגוי עלול להשתמש לייצורן בחומר הנמצא בקיבת נבלה. לדעת חלק מן הפוסקים הגזרה חלה על כל סוגי הגבינות, ואלו לדעות אחרות הכוונה דווקא לגבינות קשות, המכונות אצלנו 'גבינה צהובה' או 'גבינה מותכת'.

על פי הדברים דלעיל עולה, שלדעות המחמירות בעניין זה, לא ניתן להשתמש בחו"ל במוצרי חלב כלשהם ללא הכשר או ללא פיקוח ישיר על חליבת החלב.

לסומכים על הפוסקים המקילים: במדינות שבהן שיווק החלב מאורגן, וקיים פיקוח מתמיד על טיב התוצרת ושלא הוכנסו לחלב חומרים אחרים, (נכון לשנת תשע''ג) כדוגמת ארה''ב, מדינות האיחוד האירופי, קנדה, מקסיקו, קוסטה ריקה, פנמה, האיים הקאריבים (הולנד ואמריקה),  ארגנטינה, ברזיל, אורגוואי, אוסטרליה, ניו זילנד, דרום אפריקה, ניתן לרכוש חלב פרה או צאן בחנויות, גם ללא סימון כשרות. מובן שצריך לראות שיש על אריזת החלב כיתוב שזהו חלב פרות או צאן. לחלק מהדעות, אם באותו מקום החלב נחלב רק מבהמות טהורות ואין משתמשים שם בחלב מבהמות טמאות, ניתן לשתות את החלב גם ללא פיקוח על החליבה או פיקוח ממשלתי.

במדינות שבהן אין פיקוח מוסדר על החלב, לא ניתן לרכוש חלב בחנות ללא בירור עם אנשי המקום שומרי המצוות על טיב החלב וכשרותו. אבל מכל מקום ניתן לרכוש חלב, כשהיהודי רואה את החליבה מהפרה, מהעז או מהכבשה. במקומות מסוימים משתמשים בבהמות נוספות שהן מפריסות פרסה ומעלות גרה, כמו הבאפלו או היאק בנפאל. גם חלב זה מותר אם יהודי משגיח על החליבה.[1]

לגבי גבינות לבנות, קוטג', שמנת ויוגורט - לנוהגים בכשרות רגילה ניתן להקל לאוכלם, בתנאי שאלו מוצרים ללא תוספת טעמי לוואי, ושהם מיוצרים במדינה שבה ניתן להקל לשתות חלב כמבואר לעיל (בנותני הטעם למיניהם מצויים לא פעם חומרים שכשרותם מוטלת בספק).

חמאה רגילה, ניתן לאוכלה בכל מקום לנוהגים בכשרות רגילה. שכן חכמים לא גזרו על חמאת גויים, מכיוון שאי אפשר להכין חמאה מחלב בהמה טמאה. לעומת זאת, 'חמאה קלה' ושאר מעדני חלב אסורים ללא סימן הכשר, כיוון שהם מכילים לא פעם תוספי מזון אסורים. כמו כן לא ניתן לרכוש גבינה צהובה מתוצרת הגויים (גם במדינות שניתן להקל בחלב), מפני שכאמור היא נאסרה בגזרת חכמים.

תחליף חלב אם לתינוקות כדאי לקחת מהארץ. בעת הצורך יש לברר במקום שבו נמצאים, איזה תחליף חלב מקובל ככשר באותו המקום. בעיקר יש לברר שאין בו מרכיבים של שומן מן החי.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 242

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה