חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אומרים 'מוריד הטל' בחו"ל?

תשובה:

בחוץ לארץ נוהגים כמנהג הרמ"א ולא אומרים 'מוריד הטל' בימות החמה.

פוסק: הרב חיים קניבסקי בעריכת בנו הרב יצחק שאול

ספר: דעה נוטה

מקור: תפילה תשובה קפב וברמ"א סימן קיב' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה